Ät miljösmart

Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som svenska hushåll orsakar kommer från maten vi äter. Genom att ändra på hur vi äter skulle vi kunna halvera utsläppen av växthusgaser och samtidigt få ett bättre näringsintag.

Ät miljösmart

Kött är det livsmedel som påverkar miljön mest. Djurproduktionen står för nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Därför kan det få stor effekt om man minskar på köttportionerna eller byter ut några rätter av nöt, lamm, gris eller kyckling i veckan mot vegetariska alternativ. När du köper kött kan du som konsument välja sådant som kommer från djur som fötts upp under djurskyddsmässigt bra förhållande och med en ansvarsfull användning av antibiotika.

Livsmedelsverket har information om matens miljöpåverkan (miljösmarta matval) på sin hemsida, och väger in både miljö och hälsa i verkets kostråd.

Vad kan du göra?

  1. Minska på mängden kött, ät istället mer vegetabilier. Pröva att byta ut några rätter av nöt, lamm, gris eller kyckling i veckan mot vegetariska rätter, eller minska på köttportionen.
  2. Välj fisk som är fiskad eller odlad på ett hållbart sätt, till exempel miljömärkt fisk.
  3. Välj frukt och grönt som tål att lagras, till exempel grova grönsaker, och välj känsliga frukter och grönsaker efter säsong.
  4. Dra ner på godis, läsk, bakverk och snacks – de påverkar miljön men utan att bidra med så mycket näring.

Inspirerande exempel!

Uppsala universitet har en policy som säger att den som bokar konferenser alltid ska efterfråga vegetarisk mat och ekologiskt kaffe till alla och be om att få dricka kranvatten.