Ha rätt temperatur

Arbetsplatsens trivsel kan bero på hur väl systemen för värme, ventilation och kyla fungerar.

Ha rätt temperatur

För hög temperatur ger torr luft och kan göra att det känns instängt, även om luften egentligen är fräsch. Drag gör att rummet känns kallt även om temperaturen är tillräckligt hög. Styrningen av dagens avancerade värme-, kyl- och ventilationssystem fungerar bäst med fönstren stängda.

Information till fastighetsägaren om hur inomhusklimatet upplevs är aldrig ett klagomål utan en förutsättning för att kunna trimma in systemen.

Oftast arbetar vi bättre vid lite lägre temperatur med en varm tröja på än i högre temperatur med en tunn tröja.

Vad kan du göra?

  1. Upplevs arbetsplatsen för varm, kall, dragig eller instängd – kontakta fastighetsägaren eller din chef.
  2. Om du vill vädra, gör det ordentligt och bara en kort stund.
  3. Justera termostaten i små steg. System för värme och kyla är tröga.
  4. Undvik extra el-element och fläktar. Stå upp och arbeta så blir du naturligt uppvärmd samtidigt som det har en positiv hälsoeffekt.
  5. Använd persienner och solskydd för att avskärma solvärme.

Inspirerande exempel!

Uppsala kommun Industrihus AB har en fastighet där Uppsala konsert och kongress bedriver sin verksamhet. Fastigheten har en behovsstyrd ventilation. Det innebär att systemet anpassar sig efter antal personer, ute- och rumstemperatur samt koldioxidhalten i rummen. Ventilationen går ner när rummen inte används och sedan upp igen till normal drift och god luftkvalitet när rummen behöver användas igen.