Kontakta oss

Kontakta oss 

Stoppa onödan 

Enköpings kommun
0171-62 50 00, www.enkoping.se

Region Uppsala
018-611 00 00, www.regionuppsala.se

Livsmedelsverket
018-17 55 00, www.slv.se

Länsstyrelsen i Uppsala län
010-223 30 00, www.lansstyrelsen.se/uppsala

Regionförbundet Uppsala län
018-18 21 00, www.regionuppsala.se

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
018-67 40 00, www.sva.se

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
018-67 10 00, www.slu.se

Uppsala klimatprotokoll
018-727 00 00, www.klimatprotokollet.uppsala.se

Uppsala kommun
018-727 18 10, www.uppsala.se

Uppsala universitet
018-471 00 00, www.uu.se

Uppsala Vatten och Avfall AB
018-727 93 00, www.uppsalavatten.se

 

Stoppa kemikalieonödan

 

Region Uppsala
Karin Sundberg, karin.sundberg@regionuppsala.se 

Länsstyrelsen Uppsala län
Linnéa Larsson, linnea.larsson@lansstyrelsen.se  

Arbets- och miljömedicin, akademiska sjukhuset
Monica Lind, monica.lind@medsci.uu.se, Linda Dunder, linda.dunder@medsci.uu.se

Uppsala kommun
Johan Eriksson, johan.eriksson3@uppsala.se 

Enköpings kommun
Camilla Wester, camilla.wester@enkoping.se , kommunen@enkoping.se

Heby kommun
Camilla Winqvist, camilla.winqvist@heby.se , information@heby.se

Östhammars kommun
Camilla Andersson, camilla.andersson@osthammar.se , osthammardirekt@osthammar.se

Håbo kommun
Anna Atterlöf, anna.atterlof@habo.se, kommun@habo.se

Tierps kommun
Wiltrud Neumann, wiltrud.neumann@tierp.se