Res på räls och flyg klokt

Det finns inga miljövänliga flygresor. Främst för att det inte finns något miljövänligt etablerat flygbränsle.

Res på räls och flyg klokt

Idag ökar utsläppen från flyget snabbare än i någon annan sektor. Fram till år 2020 förväntas flygtrafiken internationellt öka med cirka 5 procent per år. En flygresa mellan Uppsala och Göteborg släpper ut drygt 70 000 gånger mer koldioxid per person än samma resa med tåg (beräknat med SJ:s miljö-kalkyl, www.sj.se).

Vad kan du göra?

  1. Stanna på kontoret och träffas på nätet.
  2. Välj tåget för inrikesresor.
  3. Utnyttja restiden på tåget till arbete, vila eller varför inte ha ett möte under resans gång.
  4. Måste du ändå flyga:
    - välj direktlinjer utan mellanlandningar. Start och landning drar mest bränsle.
    - åk kollektivt, helst tåg, till och från flyget och på resmålet.

Inspirerande exempel!

Landstinget i Uppsala län har en resepolicy som säger att inrikesresor under 50 mil inte får ske med flyg.

Av miljöskäl ska anställda inom Uppsala kommun i första hand välja cykel, elcykel, buss eller tåg för tjänsteresor.
Bil och flyg används när andra alternativ saknas.