Sortera rätt

Under 2013 samlades 35 000 ton brännbart avfall och 9 000 ton matavfall in från företag och hushåll i Uppsala.

Sortera rätt

Ett första steg i att minska mängden avfall är att inte konsumera i onödan och att återbruka det som redan finns. Om du inte längre har användning av din datorväska kanske någon kollega vill ha den?

När din produkt är uttjänt se till att sortera avfall i rätt uppsamlingskärl på din arbetsplats. Att källsortera sitt avfall sparar på jordens resurser. Visste du att ditt matavfall blir biogas? Biogas från 367 bananskal tar en buss så långt som från city till Sävja.

Det avfall som är brännbart och inte kan materialåtervinnas bränns upp och bidrar till energiåtervinning. Ditt avfall har med andra ord många användningsområden bara det sorteras rätt.

Vad kan du göra?

  1. Finns det väl uppmärkta och lättillgängliga avfallskärl på din arbetsplats? För att kunna återvinna så måste det finnas möjligheter till att lätt göra rätt.
  2. Inför tag eller personlig kod till skrivaren. Skriv ut och kopiera dubbelsidigt i så stor utsträckning som möjligt. Ställ in dubbelsidig utskrift som standardinställning på datorn.
  3. Korrekturläs så långt som möjligt på skärmen.
  4. Köp inte nytt i onödan! Se över vad som finns på din arbetsplats innan du köper nytt kontorsmaterial/möbler.
  5. Skippa engångsmuggen, låt diskmaskinen sköta jobbet.

Inspirerande exempel!

Vid kopiatorn är det vanligt att ha ett kärl för pappersåtervinning. På Uppsala Vatten och Avfall AB finns det också tydligt uppmärkta kärl för elavfall, batterier, glas, pappers-, plast- och metallförpackningar för att underlätta sorteringen och minimera mängden avfall som inte kan återvinnas.