Stäng av kontoret

Av årets alla timmar spenderar vi i genomsnitt en fjärdedel på jobbet. Mycket energi kan sparas om alla energikrävande apparater är avstängda under de timmar vi inte arbetar.

Stäng av kontoret

Kopiatorn slukar mest energi av alla kontorsmaskiner. En bra kopiator går ner i energisparläge, har kort uppvärmningstid, kopierar dubbelsidigt och går ner i viloläge vid arbetsdagens slut.

Datorns energianvändning kan minskas betydligt om energisparläge är installerat på dator och skärm. Skärmsläckaren (olika bilder som rör sig på skärmen) sparar ingen energi.

Glödlampor, lysrör och lågenergi- och ledlampor är konstruerade för att kunna tändas och släckas ofta. Brinntiden påverkar hållbarheten mer än att tända och släcka. Det är en myt att belysning drar mycket energi när den tänds eller släcks. Det lönar sig alltid att släcka lampan.

Vad kan du göra?

  1. Stäng av skärm, högtalare och belysning när du fikar, lunchar eller har möte. Stäng av hela ditt kontor när du går hem för dagen. Koppla alla dina sladdar till ett grenuttag så krävs bara ett knapptryck för att stänga av.
  2. Be IT-ansvarig installera dubbelsidig utskrift som standard.
  3. Byt till energisnåla lampor där det är möjligt.

Inspirerande exempel!

Deltagarna i Stoppa onödan-projektet och länets kommuner har bytt ut över 60 000 lampor i sina adventljusstakar till LED-lampor. Under LED-lampornas livstid kommer vi då att förbruka omkring 1 700 000 kWh mindre el än om vi skulle använt gammeldags glödlampor. Den besparade energimängden räcker till att förse en normalstor lägenhet med hushållsel fram till år 2686 eller för att köra hela Uppsala kommuns befolkning i elbil tur och retur till Stockholm.

Länsstyrelsernas medarbetare hämtar sina utskrifter i skrivaren med en tag/personlig kod, vilket innebär att färre papper skrivs ut i onödan. Det har under ett års tid sparat närmare 100 träd.