Träffas på nätet

Den miljövänligaste resan är den som aldrig görs! Träffa kollegor och samarbetspartners utan att lämna arbetsplatsen. Då sparar du tid, energi och pengar.

Träffas på nätet

Telefonkonferens är det enklaste sättet att träffas utan att resa. Vid ett webbmöte använder man sin egen dator, en kamera och ett headset. Man syns för mötesdeltagarna och kan arbeta med gemensamma dokument på datorn. Man kan också samlas flera deltagare runt en bordskamera. Det finns system för webbmöten där en organisatör skickar ut en inbjudan och deltagarna ansluter till mötet bara genom att klicka på en länk.

En videokonferens fungerar ungefär som ett webbmöte och håller högre kvalitet på ljud och bild. Videokonferenser passar bra när många personer ska delta. Videokonferenser kräver att alla deltagare har rätt utrustning. Både webbmöten och videokonferenser kan spelas in.

Vad kan du göra?

  1. Utmana dig själv och andra – ersätt en resa med att träffas på nätet.
  2. Känner du dig osäker? Prata med IT-ansvarige och testa tekniken innan.

Inspirerande exempel!

Vid Uppsala universitet har webbmöten använts för att genomföra en första omgång av anställningsintervjuer. Då kan långväga kandidater intervjuas utan att behöva resa.

Videomöten används flitigt mellan Sveriges lantbruksuniversitets, SLUs verksamheter på olika orter. Vid miljösamordnarträffar finns möjlighet att vara med på videolänk om man inte kan vara på plats och den centrala miljöenheten är ibland med på videolänk vid miljörevisioner.

Många internationella möten på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA hålls via webben. Bland annat har många vetenskapliga artiklar skrivits tillsammans med samarbetspartners i andra länder utan fysiska möten.