STOPPA ONÖDAN.NU

Stoppa onödan nu 

NYHET! Nu finns även Stoppa kemikalieonödan - ett liknande samarbete på kemikalieområdet för att öka medvetenheten om farliga kemikalier och inspirera till kemikaliesmarta val och vanor.

Läs mer under rubriken Stoppa kemikalieonödan.

 

Stoppa onödan - ett samarbete för att minska energianvändning och klimatpåverkan från våra arbetsplatser.

Klimatfrågan är idag mer aktuell än någonsin. Hur klimatsmart är du på jobbet? EU:s mål för klimatpolitiken är att jordens temperatur inte ska öka med mer än högst två grader jämfört med tiden före industrialiseringen. För att Sverige ska uppfylla sin del av de nödvändiga globala utsläppsminskningarna måste utsläppen minska med cirka 40 procent till år 2020 och 80–95 procent till år 2050 jämfört med år 1990.

Vi har därför tillsammans startat kampanjen STOPPA ONÖDAN.NU Kampanjen är ett samarbetsprojekt mellan ett antal myndigheter och offentliga organisationer i Uppsala.

Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på jobbet. Tillsammans är vi cirka 35 000 anställda inom våra organisationer. Vad vi gör på vår arbetstid har betydelse för utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Stoppa onödan vill inspirera och ge tips på klimatsmarta och energieffektiva val och nya vanor så att du och jag kan minska miljöpåverkan från våra arbetsplatser. Utmana dig själv – hur kan du hjälpa till i arbetet för att nå klimatmålen?